Alapadatok

Hivatalos adatok

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a Turul folyóirat legfontosabb hivatalos adatait:

CímTurul
AlcímA Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye
Nyilvántartási számB/SZI/1655/1992.
Besorolásnyomtatott sajtótermék
Internetes elérhetőséghttps://turul.mhgt.hu
Alapítva1883. évben
Alapító/KiadóMagyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
H–1088. Budapest, Múzeum körút 6–8., I. emelet 156.
mhgt2009@gmail.com
Alapító/Kiadó
nyilvántartási száma
01-02-0000181
(Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék)
Alapító/Kiadó
törvényes képviselője
(felelős kiadó)
dr. Pandula Attila Rudolf (elnök)
H–1072. Budapest, Akácfa utca 6., I. emelet 1.
mhgt2009@gmail.com
Alapító/Kiadó hatósági kapcsolattartójaBenke Tamás (pénztárnok)
H–2621. Verőce, Dévai utca 8.
penztarnok.mhgt@gmail.com
Szerkesztőség címeTurul Szerkesztőség (Magyar Nemzeti Levéltár)
H–1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4., II. em. 56.
turul@mnl.gov.hu
Felelős szerkesztődr. Rácz György (főszerkesztő)
Megjelenés gyakoriságanegyedévente
(A megjelenés ideje a negyedév utolsó hónapja:
március, június, szeptember, december.)
ISSN (papíralapú)1216–7258
ISSN (online)[bejegyzése később várható][1]
[1] Jelen honlapunkon nem teszünk közzé olyan híreket és cikkeket, melyek a Turul folyóirat nyomtatott változatában nem jelentek meg; annak érdekében, hogy a későbbiekben a honlap – mint a folyóirat online megjelenési formája – részére, szintén ISSN számot lehessen igényelni.

NMHH határozatok

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 41. §. (2) bekezdése értelmében, a Magyarországon kiadott sajtótermékek nyilvántartására a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogosult.

Az NMHH sajtótermék-nyilvántartásában megtalálhatók a nyomtatott időszaki kiadványok, így a Turul folyóirat hivatalos adatai is.

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT), mint a Turul alapítója és kiadója, fokozottan ügyel arra, hogy a folyóirattal kapcsolatos mindennemű adatközlési kötelezettségnek, az illetékes hatóságok iránt, mindenkor pontosan eleget tegyen – különös tekintettel az Mttv. 46. §. (7)–(8) bekezdései szerint, az NMHH felé fennálló kötelezettségekre.

Működésünk átláthatóságának biztosítására, az alábbiakban közzé tesszük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által, a Turul folyóiratra vonatkozólag kibocsátott határozatokat (a folyóirat kiadói jogainak az MHGT részére történt átvételével kezdődően):