Szerkesztőség

Rácz György

főszerkesztő

PhD, igazgatóhelyettes, Magyar Nemzeti Levéltár Tudományos Igazgatóság;
egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Avar Anton

szerkesztőségi tag

PhD, főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Magánlevéltárak és Gyűjtemények Főosztálya

Kovács Eleonóra

szerkesztőségi tag

főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár; a Levéltári Szemle főszerkesztője

Körmendi Tamás

szerkesztőségi tag

PhD, habilitált egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék vezetője

Laczlavik György

szerkesztőségi tag

PhD, főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára; a Károlyi Kutatócsoport vezetője

Neumann Tibor

szerkesztőségi tag

PhD, tudományos főmunkatárs, Magyar Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; a Történelmi Szemle szerkesztője

Soós István

szerkesztőségi tag

kandidátus, nyugalmazott tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet


Elődeink

Főszerkesztő és szerkesztőségi tagok:

1883–1885: br. Nyáry Albert (†1886) (szerkesztő) és Fejérpataky László (társszerkesztő)

1886–1896: Fejérpataky László (szerkesztő)

1897–1899: Fejérpataky László (szerkesztő) és Schönherr Gyula (társszerkesztő)

1900: Schönherr Gyula (szerkesztő)

1901–1906: Schönherr Gyula (szerkesztő) és Varjú Elemér (társszerkesztő)

1907: Varjú Elemér (szerkesztő)

1908–1913: Áldásy Antal (szerkesztő)

1914–1923: Áldásy Antal (szerkesztő) és Holub József (társszerkesztő)

1924–1929: Áldásy Antal (szerkesztő) és Tóth László (társszerkesztő)

1930–1931: Áldásy Antal (szerkesztő) és Czobor Alfréd (társszerkesztő)

1932–1943: Czobor Alfréd (szerkesztő)

1944–1950: Bottló Béla (szerkesztő)

1951/1992–1993: Pandula Attila (felelős szerkesztő), Nyulásziné Straub Éva, Rainer Pál

1994–2000: Pandula Attila (felelős szerkesztő), Kollega Tarsoly István, Nyulásziné Straub Éva, Rainer Pál

2000–2003: Pandula Attila (felelős szerkesztő), Draskóczy István, Kollega Tarsoly István, Nyulásziné Straub Éva, Rainer Pál, Soós István

2004–2007: Nyulásziné Straub Éva (felelős szerkesztő), Draskóczy István, Kollega Tarsoly István, Pandula Attila, Soós István

2008: Nyulásziné Straub Éva (felelős szerkesztő), Csízi István, Draskóczy István, Kollega Tarsoly István, Pandula Attila

2009: Nyulásziné Straub Éva (felelős szerkesztő), Draskóczy István, Kollega Tarsoly István, Laczlavik György, Pandula Attila

2010: Rácz György (főszerkesztő), Katona Csaba (felelős szerkesztő), Debreczeni-Droppán Béla, Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István

2011–2015: Rácz György (főszerkesztő), Kovács Eleonóra (felelős szerkesztő), Debreczeni-Droppán Béla, Katona Csaba, Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István

2015–2017: Rácz György (főszerkesztő), Kovács Eleonóra (felelős szerkesztő), Debreczeni-Droppán Béla, Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István

2018: Rácz György (főszerkesztő/felelős szerkesztő), Debreczeni-Droppán Béla, Kovács Eleonóra, Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István

2019–2021: Rácz György (főszerkesztő/felelős szerkesztő), Avar Anton, Kovács Eleonóra, Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István, Szakács Annamária

2022–: Rácz György (főszerkesztő/felelős szerkesztő), Avar Anton, Kovács Eleonóra, Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István
(Ezen szerkesztőséget az MHGT Közgyűlése 2023. november 3-án hozott határozatával megerősítette.)

Olvasószerkesztő:

2011: Zsupos Zoltán

2012–2015: Kollega Tarsoly István és Zsupos Zoltán

2016: Kollega Tarsoly István

2017: Szakács Annamária

Szerkesztőségi titkár

2008: Laczlavik György


Szerkesztőbizottság (társszervezetek képviselői):

2010–2011: Kollega Tarsoly István, Reisz T. Csaba, Zsoldos Attila

2012: Kollega Tarsoly István, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert

2012–2013: Draskóczy István, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert

2014–2023: Pandula Attila, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert

A szerkesztőbizottságot a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2023. február 7-ével megszűntnek tekinti, mivel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, e napon kelt, CE/2291-2/2023. számú határozatával, a Turul folyóirat kizárólagos kiadójául, az MHGT-t jegyezte be. Ezáltal a szerkesztőbizottság, mint a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár, valamint a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság által, a folyóirat kiadásának felügyeletére létrehozott, trilaterális szerv, létezése okafogyottá vált.
A szerkesztőbizottság megszűnését az MHGT elnöksége 2023. március 20-án hozott határozatával állapította meg, amit az MHGT Közgyűlése, a 2023. november 3-án elfogadott Turul SZMSZ A.III.j. pontja értelmében, megerősített.