Szerzőinknek

Tisztelt Szerzőink!

A Turul 2020-tól megváltoztatta közlési előírásait. A továbbiakban folyóiratunknál a Századok közlési szabályzatát alkalmazzuk; a levéltári és múzeumi hivatkozások kivételével, amelyek szabályai alább találhatók.

A Századok folyóirat közlési szabályzata elérhető a következő linken:
https://szazadok.hu/szerzoinknek/


Levéltári hivatkozások szabályai

A levéltári források hivatkozási formátumát az MNL által közzétett útmutató tartalmazza, melynek aktuális változata megtekinthető a Levéltár honlapján:
https://mnl.gov.hu/hogyan_hivatkozzunk

(A hivatkozott oldal alján lévő linket megnyitva, az útmutató PDF formátumban letölthető!)

Múzeumi hivatkozások szabályai

A muzeális gyűjteményekre ill. azok tételeire való hivatkozások esetében, a levéltári forrásokéhoz hasonló, „kötőjeles” hivatkozási formátumot használjunk, az alábbiak szerint:

 1. Intézményben (közgyűjteményben) lévő műtárgy hivatkozása:
  Intézmény neve (őrzési hely) – gyűjtemény neve – leltári szám.
 2. Magángyűjteményben lévő műtárgy hivatkozása:
  Gyűjtemény megnevezése (magángyűjtemény, őrzési hely) – leltári szám.
 3. Ha a gyűjtemény nem katalogizált, akkor az intézmény és/vagy gyűjtemény megnevezésének feltüntetése elegendő.
 4. Őrzési hely alatt az a település értendő, ahol a műtárgyat őrző intézmény működik, pontosabban: ahol a műtárgy állandó jelleggel megtalálható.
 5. Magángyűjtemények esetében, a gyűjtemény megnevezését követően, zárójelben, mindig feltüntetendő a „(magángyűjtemény)” jelzés, lehetőleg az őrzési hellyel együtt!
 6. Belföldi gyűjtemény esetében magyarul, külföldi gyűjtemény esetén pedig az illető ország nyelvén írandók a megnevezések (és az őrzési hely)! (Külföldi őrzési helynél, a településnév után, vesszővel elválasztva, az ország nevét is kiírjuk!)

Példák muzeális tételek hivatkozásaira:

 • Belföldi közgyűjtemény:
  TBD
 • Belföldi magángyűjtemény:
  TBD
 • Külföldi közgyűjtemény:
  TBD
 • Külföldi magángyűjtemény:
  TBD

(E muzeális hivatkozási formátumot az MHGT elnöksége 2024.I.23-i ülésén írta elő.)


Éves munkatervek

A Turul SZMSZ C.II. szakasza értelmében, a főszerkesztő minden év elején összeállítja a folyóirat azon évi folyamára vonatkozó munkatervét, amelyben bemutatja a tervezett folyóirat-számok tartalmi vázlatát, valamint az esetleges tematikus különszámokét is. (A munkatervet, az elnökség előzetes döntését követően, az MHGT Közgyűlése hagyja jóvá.)

Tisztelt Szerzőink tájékoztatása érdekében, az alábbiakban közzétesszük ezen éves munkaterveket. Ily módon előre tájékozódhatnak arról, várhatóan milyen témában, illetve tartalommal fognak az adott tárgyévi lapszámaink megjelenni, és ezen értesülést publikációik készítése, leadása tekintetében, figyelembe vehetik. (Kihangsúlyozandó, hogy a lap mindig nyitott bármilyen tárgyú történeti segédtudományi munka közlésére; tehát a munkaterv nem kíván korlátokat állítani senki elé, csupán tájékoztatásul szolgál, a főszerkesztő aktuális elképzeléseiről.)

 • 2024. évi munkaterv (Jóváhagyta az MHGT Közgyűlése, 2024.??.??-én.)