Szerzőinknek

Tisztelt Szerzőink!

A Turul 2020-tól megváltoztatta közlési előírásait. A továbbiakban folyóiratunknál a Századok közlési szabályzatát alkalmazzuk; a levéltári hivatkozások kivételével, amelynek új szabályzatát hamarosan közzétesszük (alább lesz olvasható).

A Századok folyóirat közlési szabályzata elérhető a következő linken:
https://szazadok.hu/szerzoinknek/


A Turul folyóirat levéltári hivatkozásokra vonatkozó szabályzata

TBD


Éves munkatervek

„Az éves munkaterveket, a folyóirat szerzőinek tájékoztatására, a főszerkesztő hozzájárulása esetén, a folyóirat honlapján közzé lehet tenni.”