Köszöntő

Köszöntjük Kedves Olvasóinkat a Turul folyóirat honlapján!

A weboldal célja, tartalma (hivatkozással az aloldalakra, pl. terjesztési adatok).
Alapadatok rövid felsorolása, vagy pár mondatos fogalmazványból az aloldal hivatkozása!
Oldalsávba a legutóbbi címlap-fotó!

A Turult 1883-ban alapították, mint az ekkor megalakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) közlönyét. A folyóirat elsősorban a történeti segédtudományok (genealógia, heraldika, szfragisztika, diplomatika) művelésére alakult, nevét a szintén 1883-tól működő osztrák „Adler” (= sas) című lap mintájára választotta.

A folyóirat 1951-ben beszüntette működését, újjászervezése 1992-ben történt meg az 1951–1992-es összevont füzet kiadásával. Azóta évi négy füzetben (2010-ig összevont formában is, ezóta önálló füzetekben) jelenik meg, a korábbi célkitűzéseket követve, formájában és kivitelében a hagyományt tisztelve, tartalmában a 21. századi tudományos igényekhez alkalmazkodva.


Legfrissebb folyóiratszámok

Régebbi számaink szintén letölthetők, a Lapszámok menüpontban!


Ide a hírek, a folyóirat átvételéről.