Küldetésünk

Ide kerül a folyóirat Főszerkesztő által megfogalmazandó szakmai koncepciója (küldetésnyilatkozata).

[Vö. Turul, 2010. évi (83. évf.) 1. füzet, pp. 1–2.]

„A szakmai koncepció hatályos szövegét, az azt jóváhagyó közgyűlési határozat számát feltüntetve, a Turul folyóirat honlapján közzé kell tenni.”